rechtenvandemens.info

30-03-2020

Deze website (rechtenvandemens.info) was oorspronkelijk bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van de mensenrechten, en om een aanzet te geven voor een nieuw mensenrechteninitiatief. Door de coronacrisis is dat nu achterhaald: voorlopig zal er een diepe schaduw over de mensenrechten vallen.

De mensenrechten, dat is niet alleen vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van vereniging en vergadering. De mensenrechten zijn ook het recht voor kinderen op onderwijs en op een veilige omgeving, en het recht op een toereikende gezondheidszorg. De mensenrechten, dat is op de eerste plaats recht op een betrokken en zorgzame overheid. De mensenrechten, dat begint met een fatsoenlijke samenleving, gebaseerd op onderling vertrouwen. En dat alles staat nu op het spel.

 

Blog: Het Coronavirus