De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


Inleiding

De mensenrechten zijn een idee, een gedachtegoed, en voor velen een bron van inspiratie. Werkelijk talloos zijn de initiatieven, groot en klein, nationaal en internationaal, uitgaand van overheden en van particulier initiatief, die de mensenrechten proberen te bevorderen. Samen vormen al deze initiatieven een wereldwijde beweging: de mensenrechtenbeweging.

Toch gaat er enorm veel mis met de mensenrechten. Iedereen die een tijdje het nieuws volgt, kan dit zien: vervolging van politieke tegenstanders, uitholling van de democratie door autoritaire regimes, onderdrukking van minderheden, mensenhandel, sektarisch geweld, ethnic cleansing en genocide: er komt geen einde aan.

Het verschil tussen de theorie van de mensenrechten en de praktijk van alledag is verbijsterend groot. De inspanningen van de vele duizenden in de mensenrechtenbeweging lijken welhaast betekenisloos, in het licht van onophoudelijk lijden, pijn en verdriet.

Wie niet wil berusten in deze situatie heeft maar één keuze: de inspanningen binnen de bestaande initiatieven intensiveren, of met een nieuw initiatief beginnen.

Welke keuze de beste kansen heeft – en waarom – is de centrale vraag van een studie die uit meerdere delen zal bestaan. Het onderhavige werkje is bedoeld als een inleiding daarop: een korte introductie tot het wezen van de mensenrechten. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd om dicht bij de persoonlijke ervaring van alledag te blijven: dit gaat over de rechten (en plichten) van jou en mij. Toch zal, voor een goed begrip, ook wat theorie behandeld moeten worden.


Naar inhoudsopgave                                                                                         Volgende