De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij

Door Sjef Willockx


0. Inleiding

1. Wat zijn mensenrechten?

2. De mensenrechten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

        2.1. Vrijheid

        2.2. Gelijkwaardigheid

        2.3. Solidariteit

        2.4. Samenhang en indeling van de mensenrechten

        2.5. Het meervoudsaspect van de mensenrechten

3. Problemen voor de mensenrechten

        3.1. Problemen met vrijheid

        3.2. Problemen met gelijkwaardigheid

        3.3. Problemen met solidariteit

        3.4. Problemen met de ideologische basis

        3.5. Problemen met intenties

        3.6. Problemen met de Staat

                3.6.1. De ambtseed

4. Aanpak van de problemen

        4.1. Het bevorderen van de mensenrechten

        4.2. Het handhaven van de mensenrechten

                4.2.1. Publieke confrontatie

                4.2.2. Bureau Halt

                4.2.3. Het College voor de Rechten van de Mens

                4.2.4. Het Openbaar Ministerie

                4.2.5. Internationale beroepsinstanties

     4.3. Bevorderen en handhaven: schematisch overzicht


Terug naar home page